Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Βαγγέλης Ρωμνιός

Πέθα­νε σε ηλι­κία 36 ετών ο ηθο­ποιός και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Βαγ­γέ­λης Ρωμνιός. Από­φοι­τος της Δρα­μα­τι­κής Σχο­λής του Θεά­τρου Τέχνης Κάρο­λου Κουν, ο Β. Ρωμνιός καθιε­ρώ­θη­κε με ρόλους καρα­τε­ρί­στα στο θέα­τρο και την τηλεόραση.

Μετα­ξύ άλλων, στο θέα­τρο συμ­με­τεί­χε στις παρα­στά­σεις «Αχ, αυτά τα φαντά­σμα­τα» σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Κακλέα και «Οι ηλί­θιοι» σε σκη­νο­θε­σία Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, ενώ την τρέ­χου­σα σεζόν ήταν στο Εθνι­κό Θέα­τρο στην παρά­στα­ση «Πέερ Γκιντ». Πρό­σφα­τες τηλε­ο­πτι­κές εμφα­νί­σεις του ήταν στις σει­ρές «Γορ­γό­νες» και «Αστέ­ρας Ραχού­λας», ενώ στον κινη­μα­το­γρά­φο συμ­με­τεί­χε, μετα­ξύ άλλων, στις ται­νί­ες «Το Γάλα» και «Το Ταν­γκό των Χριστουγέννων».

Σύντο­μα θα ανέ­βαι­νε για τρί­τη σεζόν το θεα­τρι­κό έργο «Χαρ­το­πό­λε­μος», το οποίο έγρα­ψε και πρωταγωνιστούσε.

Την είδη­ση του θανά­του του έκα­νε γνω­στή ο ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της, Δημή­τρης Λιγνά­δης, o οποί­ος έγρα­ψε στο Facebook: «Χθες το βρά­δυ, ο Βαγ­γέ­λης Ρωμνιός, αυτός ο κατα­πλη­κτι­κός άνθρω­πος και μονα­δι­κός συνά­δελ­φος, μετά από 15 μερό­νυ­χτα “μάχης”, μας άφησε.Εδώ. Να τον θυμό­μα­στε. Σιω­πή. Αυτό μόνο.…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο