Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Σέζαρ Λουίς Μενότι

Την τελευ­ταία πνοή του, σε ηλι­κία 85 ετών, άφη­σε ο Σέζαρ Λουίς Μενό­τι, ο προ­πο­νη­τής που οδή­γη­σε την εθνι­κή ομά­δα ποδο­σφαί­ρου της Αργε­ντι­νής στην κατά­κτη­ση του τρο­παί­ου στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1978, όπως γνω­στο­ποί­η­σε χτες (5/5) η ομο­σπον­δία της χώρας (AFA) μέσω του Χ (πρώ­ην Twitter).

Γεν­νη­μέ­νος στο Ροζά­ριο, ο εκλι­πών ήταν επαγ­γελ­μα­τί­ας ποδο­σφαι­ρι­στής στη δεκα­ε­τία του 1960, ενώ στη συνέ­χεια άρχι­σε καριέ­ρα προ­πο­νη­τή, κατα­κτώ­ντας ένα πρω­τά­θλη­μα Αργε­ντι­νής με την Ουρα­κάν το 1973. Ακο­λού­θως ανέ­λα­βε τα «ηνία» της εθνι­κής Αργε­ντι­νής, την οποία οδή­γη­σε στην κορυ­φή του κόσμου το 1978. Επί­σης, είχε την τεχνι­κή καθο­δή­γη­ση της «αλμπι­σε­λέ­στε» και στο Μου­ντιάλ του 1982 στην Ισπα­νία, όπου η Αργε­ντι­νή απο­κλεί­στη­κε στην δεύ­τε­ρη φάση των ομίλων.

Επί­σης, κατέ­κτη­σε το 1983 με την Μπαρ­τσε­λό­να το Κύπελ­λο και το Σού­περ Καπ Ισπα­νί­ας, καθώς και το Λιγκ Καπ Ισπα­νί­ας, μια διορ­γά­νω­ση που στα­μά­τη­σε να διε­ξά­γε­ται το 1986.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο