Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προειδοποίηση για βόμβα στις πρεσβείες Ισραήλ, Αιγύπτου και ΗΠΑ

Προει­δο­ποι­η­τι­κά τηλε­φω­νή­μα­τα πριν λίγο στο κανά­λι ΣΚΑΪ για τοπο­θέ­τη­ση εκρη­κτι­κού μηχα­νι­σμού στην πρε­σβεία των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών στα Ιλί­σια, στο Kontra Channel για την πρε­σβεία του Ισρα­ήλ στο Ψυχι­κό και στο Open για την πρε­σβεία της Αιγύ­πτου στο κέντρο της Αθήνας.

Όλοι οι άγνω­στοι ισχυ­ρί­στη­καν ότι οι βόμ­βες θα εκρα­γούν στις 11:30 με απο­τέ­λε­σμα να σπεύ­δουν άνδρες του Τμή­μα­τος Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρη­κτι­κών Μηχα­νι­σμών για έρευνα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο