Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα χαμογελάει χαιρέκακα ο διεθνής φασισμός! — Σήμερα δακρύζει κάθε ελεύθερος άνθρωπος, στη μνήμη του !!!!

Ρε*, o che

Duende o Leyenda

9 / 10 / 18

Σε τρα­γου­δά­νε χεί­λη, άσμα ασμάτων
για­τί (ε)δίδαξες, τι θε να πει παλληκαριά!
Σε μοι­ρο­λό­γη­σαν οι μοί­ρες αθανάτων
κι ένας λαός, που χάρι­σες του, λευτεριά!!

Αδύ­να­μοι σε ψιθυ­ρί­ζουν, Comandante
σε μνη­μο­νεύ­ουν Compaňeros, της revolucion!
Παρά­δει­σος σου η κόλα­ση του Dante!
Όλ’ η ζωή σου, του κόσμου αγα­πη­μέ­νο ένα cancion!!

Συμ­βο­λι­κή η όψη σου, έντι­μου αγώνα
σ’ όλα τα μήκη και τα πλά­τη είναι γνωστή!
Ξεδί­ψα­γες με Mate, της άρνη­σης θαμώνα!
Tango xόρε­ψες με τον θάνα­το, σε ξηρού ακμή!!

Το βλέμ­μα σου αγγε­λι­κό, τιμω­ρού μοιραίου
μελ­λο­θα­νά­των προ­σμο­νές, ωσαύ­τως γαλουχεί!
Οι πρά­ξεις μηνύ­μα­τα σου!! Δόσεις αναγκαίου!!
Αδι­κη­μέ­νων της ζωής, για­τρεύ­ει την πληγή!!

Γύπες μισθο­φό­ροι σε πέτυ­χαν ρε Γεβάρα!
Χωρίς να κατα­λά­βου­νε, σε αξί­ω­σαν Χριστό!
Από το Rosario έως την Santa Clara
το αίμα σου (ε)ξόδεψες, για άγιο, ένα σκοπό!!

Δεν κλαί­ει για σένα­νε, θρύ­λε, η Αργεντίνα
κι ο κόσμος όλος την οικτί­ρει, την φτωχιά!
Γόνος δικτα­το­ρί­ας κι άθλιου πλούτου
έδω­σες στους ανθρώ­πους, με αίμα ‘’ιδα­νι­κά ‘’

Τώρα στον κόρ­φο ιστο­ρί­ας, πλαγιασμένος
παρά­δειγ­μα για μίμη­ση, σε κάθε ιδαλγό!
Α la higuera έδυ­σες, ανθρώ­πι­να προδομένος!
Ο che, ή ρε, Duente o Leyenta! Guevara σε τιμώ!!!!

*Κλι­τι­κή προ­σφώ­νη­ση φιλι­κού χαρα­κτή­ρα μα και απο­δο­κι­μα­σί­ας ‚ανά­λο­γα την ψυχι­κή διά­θε­ση του προ­σφω­νού­ντος . ( Γ. Μπαμπινιώτης )

Πανα­γής Αντωνόπουλος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο