Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του Ζακ στους γονείς του Άλκη: «Οι χαρές θα είναι για πάντα λυπημένες»

Με ενα συγκι­νη­τι­κό μήνυ­μα η μητέ­ρα του αδι­κο­χα­μέ­νου Ζακ Κωστό­που­λου, που δολο­φο­νή­θη­κε μέρα μεση­μέ­ρι στο κέντρο της Αθή­νας, απευ­θύ­νε­ται στην οικο­γέ­νεια του επί­σης δολο­φο­νη­μέ­νου Άλκη Καμπα­νού, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης («είμα­στε δίπλα σας»).

Το μήνυ­μα που ανέ­βη­κε στην σελί­δα «Justice for Zak/Zackie» στο Facebook έχει ως εξής:

Ξέρω ότι χάσα­τε τον κόσμο σας, ξέρω ότι άδεια­σε το σπί­τι σας, ότι μια καρέ­κλα στο τρα­πέ­ζι σας θα είναι για πάντα άδεια.

Ξέρω οι οι καρ­διές σας ράγι­σαν, τα μάτια σας θόλω­σαν, τα λόγια σας χάθη­καν κι οι χαρές θα είναι για πάντα λυπη­μέ­νες κι οι μνή­μες θα γίνουν όνειρα.

Ακούω τα λόγια σας όταν μιλά­τε για το τέρας της βίας κι είναι σαν να ακούω το δικό μου παι­δί: “Εγώ στη βία απα­ντάω με αγάπη.”

Για­τί έτσι μόνο θα στα­μα­τή­σει, αν στα­θού­με απέ­να­ντι της αγέ­ρω­χοι κι ανυ­πό­τα­κτοι, αρνού­με­νοι να τη δεχτού­με ακό­μα κι όταν ποτί­ζει τα πεζο­δρό­μια με το αίμα των παι­διών μας.

Κου­ρά­γιο και δύναμη.

Είμα­στε δίπλα σας.”

Οικο­γέ­νεια Ζακ Κωστόπουλου
#Justice4ZakZackie.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο