Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνταγή για πολίτικη βασιλόπιτα

Συντα­γή βασι­λό­πι­τα:  Ο εορ­τα­στι­κός άρτος των αρχαί­ων, η σημε­ρι­νή βασι­λό­πι­τα είναι πρω­τα­γω­νί­στρια της Πρω­το­χρο­νιάς προ­α­ναγ­γέλ­λει ποιος θα είναι ο τυχε­ρός του σπι­τιού για τον επό­με­νο χρό­νο. Κάθε τόπος έχει και τις δικές της συντα­γές. Στις μέρες μας κυριαρ­χούν οι συντα­γές βασι­λό­πι­τας τσου­ρέ­κι ή βασι­λό­πι­τα κέικ.

Επι­λέ­ξα­με να προ­τεί­νου­με μια πολί­τι­κη βασιλόπιτα

Υλικά (για 12 μερίδες)

 • 100 γρ. νερό χλιαρό
 • 80 γρ. μαγιά νωπή (ή 2 κύβους που βρί­σκου­με στα ψυγεία του σού­περ μάρκετ)
 • 1 κιλό αλεύ­ρι για τσου­ρέ­κι + επι­πλέ­ον, για την επι­φά­νεια εργασίας
 • 100 γρ. νερό βρύσης
 • 2 κουτ. σού­πας γλυκάνισος
 • 250 γρ. βού­τυ­ρο αγε­λά­δος ή τύπου Κερ­κύ­ρας ή, ακό­μη καλύ­τε­ρα, γάλα­κτος (το «λιω­μέ­νο» που βρί­σκου­με σε βαζάκι)
 • 300 γρ. ζάχαρη
 • 1 κοφτό κουτ. γλυ­κού μαχλέ­πι, κοπανισμένο
 • 1 κοφτό κουτ. γλυ­κού μαστί­χα, κοπα­νι­σμέ­νη με 1 κουτ. σού­πας ζάχαρη
 • 1 τσι­μπιά αλάτι
 • 4 αυγά μεγάλα
 • λίγο λάδι, για το σκεύος
 • 1 κρό­κος, για άλειμμα
 • αμύ­γδα­λα λευ­κά, ανά­λα­τα, για διακόσμηση

Διαδικασία

Βάζου­με το χλια­ρό νερό σε ένα μεγα­λού­τσι­κο μπολ. Θρυμ­μα­τί­ζου­με τη μαγιά και τη δια­λύ­ου­με στο χλια­ρό νερό, ανα­κα­τεύ­ο­ντας καλά. Προ­σθέ­του­με 5 κου­τα­λιές της σού­πας από το αλεύ­ρι και ανακατεύουμε.

Σκε­πά­ζου­με το μπολ με μια καθα­ρή πετσέ­τα και το αφή­νου­με σε ζεστό μέρος για περί­που 30 λεπτά, μέχρι το μείγ­μα σχε­δόν να διπλα­σια­στεί σε όγκο.

Βάζου­με τα άλλα 100 γρ. νερό σε ένα μπρί­κι και τοπο­θε­τού­με σε μέτρια φωτιά. Ρίχνου­με τον γλυ­κά­νι­σο και βρά­ζου­με για 1 λεπτό (ο χρό­νος μετρά­ει από τη στιγ­μή του κοχλα­σμού) ώστε να βγά­λει τα αρώ­μα­τά του. Αφού βρά­σει σου­ρώ­νου­με το αρω­μα­τι­σμέ­νο νερό και το αφή­νου­με στην άκρη να γίνει χλιαρό.

Βάζου­με το βού­τυ­ρο σε ένα κατσα­ρο­λά­κι και τοπο­θε­τού­με σε μέτρια φωτιά. Προ­σθέ­του­με τη ζάχα­ρη και ανα­κα­τεύ­ου­με μέχρι να λιώ­σουν και να ομο­γε­νο­ποι­η­θούν τα δύο υλι­κά. Απο­σύ­ρου­με από τη φωτιά και αφή­νου­με το μείγ­μα βου­τύ­ρου να γίνει χλιαρό.

Αλευ­ρώ­νου­με μια επι­φά­νεια εργα­σί­ας και βάζου­με σε αυτή το αλεύ­ρι και κάνο­ντας μια λακ­κού­βα στο κέντρο του όπου εκεί μέσα ρίχνου­με το μαχλέ­πι, τη μαστί­χα, το αλά­τι, τα αυγά, το μείγ­μα της μαγιάς, το αρω­μα­τι­σμέ­νο νερό και το μείγ­μα του βου­τύ­ρου. Ζυμώ­νου­με καλά με τα χέρια για του­λά­χι­στον 10 λεπτά.

Λαδώ­νου­με μια λεκά­νη και μετα­φέ­ρου­με σε αυτή τη ζύμη. Κλεί­νου­με με μεμ­βρά­νη και τυλί­γου­με τη λεκά­νη με κουβέρτα.

Αφή­νου­με τη ζύμη για περί­που 2 ώρες, μέχρι σχε­δόν να διπλα­σια­στεί σε όγκο. Μετά την ξανα­βά­ζου­με σε αλευ­ρω­μέ­νη επι­φά­νεια και τη ζυμώ­νου­με ελα­φρά (όχι με γρο­θιές), ίσα για να της δώσου­με σχή­μα καρβελιού.

Στρώ­νου­με με λαδό­κολ­λα ένα μεγά­λο ταψί δια­μέ­τρου 32 — 34 εκ., μετα­φέ­ρου­με τη ζύμη στο ταψί και την αφή­νου­με πάλι για 30 λεπτά σε ζεστό μέρος ώστε να φου­σκώ­σει λίγο.

Προ­θερ­μαί­νου­με τον φούρ­νο στους 160° C. Ανα­κα­τεύ­ου­με σε ένα μπολ το γάλα με τον κρόκο.

Αλεί­φου­με προ­σε­κτι­κά όλη την επι­φά­νεια της ζύμης με το αυγό­γα­λα και σχη­μα­τί­ζου­με με τα αμύ­γδα­λα το «2018».

Ψήνου­με τη βασι­λό­πι­τα στον φούρ­νο για 1 ώρα.

Μυστικά

Ενώ ζυμώ­νου­με, καλό είναι να έχου­με λίγο αλεύ­ρι δίπλα μας, μήπως χρεια­στεί να ρίξου­με λίγο στη ζύμη για να τη δου­λέ­ψου­με καλύτερα.

Για περισ­σό­τε­ρο άρω­μα, επι­λέ­γου­με βού­τυ­ρο γάλα­κτος (το πρό­βειο που βρί­σκου­με σε βαζά­κι και συνη­θί­ζου­με να το λέμε «λιω­μέ­νο»).

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Ατέχνως εύχεται αγωνιστικά καλές γιορτές με υγεία για ένα ελπιδοφόρο «αύριο»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο