Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την αντιπαράθεση σχετικά με τις ψήφους των «Σπαρτιατών»

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την αντι­πα­ρά­θε­ση σχε­τι­κά με τις ψήφους των «Σπαρ­τια­τών» σημειώνει:

«Η τακτι­κή συγκε­κρι­μέ­νων κομ­μά­των, απ’ τη μια να απευ­θύ­νο­νται σε ψηφο­φό­ρους φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των κι απ’ την άλλη να τους ξορ­κί­ζουν, είναι πολύ παλιά και πολύ γνω­στή. Σε κάθε περί­πτω­ση μένει το απα­ρά­δε­κτο “κλεί­σι­μο του ματιού”!».

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο