Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζο Μπάιντεν: Μπέρδεψε τους Ουκρανούς με τους… Ιρανούς (ΒΙΝΤEO)

«Ο Πού­τιν μπο­ρεί να περι­κυ­κλώ­σει το Κίε­βο με τανκ, αλλά δεν θα κατα­κτή­σει ποτέ την καρ­διά και την ψυχή του ιρα­νι­κού λαού», είπε ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν στο σημε­ρι­νό διάγ­γελ­μά του για την Ένωση.

Μπερ­δεύ­ο­ντας την Ουκρα­νία με το Ιράν και τον ουκρα­νι­κό με τον ιρα­νι­κό λαό, ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ κατά­φε­ρε και πάλι να γίνει αντι­κεί­με­νο περί­γε­λου στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Στην ομι­λία του πάντως ο Μπάι­ντεν κινή­θη­κε σε επι­θε­τι­κό τόνο, ανα­φέρ­θη­κε εκτε­νώς στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και χαρα­κτή­ρι­σε «δικτά­το­ρα» το Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πούτιν.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο