Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιές σήμερα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ωλένη του Πύργου Ηλείας — Δύο πυρκαγιές στην Κεφαλονιά (ΦΩΤΟ)

Σε εξέ­λι­ξη είναι πυρ­κα­γιά σε δασι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Ωλέ­νη του Πύρ­γου Ηλείας.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Πυρο­σβε­στι­κή, η φωτιά εκδη­λώ­θη­κε σε δύσβα­τη περιο­χή, ενώ δεν απει­λεί­ται, του­λά­χι­στον αυτή την ώρα, κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή. Σημειώ­νε­ται, ότι το έργο των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων δυσχε­ραί­νουν οι δυνα­τοί άνε­μοι που πνέ­ουν στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευ­σαν και επι­χει­ρούν 25 πυρο­σβέ­στες, με 9 οχή­μα­τα, 1 ομά­δα πεζο­πό­ρο τμή­μα και 2 κανα­ντέρ, ενώ εάν χρεια­στεί θα ενι­σχυ­θούν οι πυρο­σβε­στι­κές δυνάμεις.

 

fotia kleindia 2 fotia kleindia 3 fotia kleindia 5 fotia kleindia 6 fotia kleindia 7

Δύο πυρκαγιές στην Κεφαλονιά, σε Σιναπιά και Κοκκολάτα

Δύο φωτιές βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη στην Κεφαλονιά.

Σύμ­φω­να με το inkefalonia.gr, η πιο σημα­ντι­κή εστία βρί­σκε­ται στην περιο­χή  Σινα­πιά και έχουν σπεύ­σει δυνά­μεις της Πυροσβεστικής.

Η δεύ­τε­ρη φωτιά ξέσπα­σε στα Κοκ­κο­λά­τα, η οποία έχει τεθεί, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το τοπι­κό μέσο υπό έλεγχο.

kaifalonia fwtia9 kaifalonia fwtia20 kaifalonia fwtia21 kaifalonia fwtia22 kaifalonia fwtia23

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο