Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτες στο γνωστό τους ρόλο — Αυτή τη φορά βεβήλωσαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη

Χρυ­σαυ­γί­τες στο γνω­στό τους ρόλο,να βεβη­λώ­νουν μνη­μεία ιστο­ρί­ας και αγώ­νων, αλλά και έργα τέχνης. Αυτή τη φορά βεβή­λω­σαν το μνη­μείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος των Εβραί­ων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (με την ευκαι­ρία τη εκεί παρου­σί­ας τους για το εθνι­κι­στι­κό συλλαλητήριο)

Χρυ­σαυ­γί­τες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία από τα γρα­φεία του κόμ­μα­τος στην οδό Καζαν­τζά­κη, πέρα­σαν από το μνη­μείο και έγρα­ψαν “Χρυ­σή Αυγή” με σπρέι στο μνη­μείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος στη μνή­μη των Ελλή­νων Εβραί­ων, της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που εξο­ντώ­θη­καν στα ναζι­στι­κά κρεματόρια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο