Περιήγηση: Ιστορία

Προτεινόμενο
«Κάθε δραχμή που πάει στους δολοφόνους αυτούς είναι ένα βόλι που αύριο θα σας αφαιρέσει τη ζωή» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η βασι­κή πηγή χρη­μα­το­δό­τη­σης του ΚΚΕ ήταν είναι στην μακρό­χρο­νη ιστο­ρία του ο λαός και η…

Ιστορία
Αποκάλυψη: Με καθοδήγηση της CIA πρώην Ναζί είχαν μυστικό στρατό για να πολεμήσει κατά της ΕΣΣΔ και των κομμουνιστών

Την ύπαρ­ξη ενός μυστι­κού στρα­τού, απο­τε­λού­με­νου από επί­λε­κτους πρώ­ην αξιω­μα­τι­κούς και στρα­τιώ­τες των ναζί, που εμφο­ρού­νταν από έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό και…

Πρόσωπα
Γιάννης Καϊλής, τον δολοφόνησε η χούντα γιατί «ΕΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕΝ εις την αναγραφήν συνθημάτων και εσχεδίασε το πανώ ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ»

Το Διστο­μί­τη φοι­τη­τή της σχο­λής Καλών Τεχνών, Γιάν­νη Καΐ­λη, που ο φάκε­λός του στην Ασφά­λεια ανα­φέ­ρει πως «καθ’ όλην την…

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 105 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτωβριανή…