Περιήγηση: Ιστορία

Επικαιρότητα
Ιστοσελίδα MNIMIA.KKE.GR: Μια μοναδική ψηφιακή περιήγηση σε τόπους και μνημεία άφθαστου ηρωισμού

Με αφορ­μή την ημε­ρί­δα που διορ­γα­νώ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ, ο «Ριζο­σπά­στης» συζή­τη­σε με τους Ηλία Δια­μα­ντά­κο, φωτο­γρά­φο, σχε­δια­στή εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων, μέλος…

Επικαιρότητα
Αφιέρωμα Αντρέι Ταρκόφσκι _2ο μέρος: Μαρτυρολόγιο_Ημερολόγια 1970–1986 και ολίγον… “σύνδρομο Κίνας”

Στο 1ο μέρος του αφιε­ρώ­μα­τος μας στον μέγι­στο σοβιε­τι­κό δημιουρ­γό στα­θή­κα­με αρκε­τά ανα­λυ­τι­κά στη δια­δρο­μή του, τόσο στην 7η τέχνη,…