Περιήγηση: Διεθνή

Διεθνή
ΕΕ του πολέμου

Με «πολε­μι­κό ανα­κοι­νω­θέν» ισο­δυ­να­μούν τα Συμπε­ρά­σμα­τα της χτε­σι­νής Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ, που ρίχνει κι άλλο «λάδι στη φωτιά» της…

Διεθνή
ΑΘΗΝΑ: 3ο Συνέδριο της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Συνταξιούχων & Απομάχων \ βετεράνων

Ξεκί­νη­σε 14 Απρι­λί­ου και λήγει σήμε­ρα στην Αθή­να, το 3ο Συνέ­δριο της Διε­θνούς Συν­δι­κα­λι­στι­κής Οργά­νω­σης Συντα­ξιού­χων & Απο­μά­χων \ βετεράνων…

Διεθνή
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Εκδήλωση-εφόδιο για όσους αναζητούν αιτίες και υπεύθυνους για το έγκλημα των Τεμπών, κόντρα στη συγκάλυψη VIDEO 🎥ΦΩΤΟ

Video of Εκδή­λω­ση στις Βρυ­ξέλ­λες για το έγκλη­μα στα Τέμπη- Ο Κώστας Παπα­δά­κης Με την εκδή­λω­σή της στις Βρυ­ξέλ­λες με…

Διεθνή
Η Μέση Ανατολή: Πολεμικοί τόνοι και σχέδια για αντίποινα από το Ισραήλ — Με σθεναρή απάντηση προειδοποιεί το Ιράν

Στό­χος του Ισρα­ήλ είναι να πλή­ξει το Ιράν χωρίς να προ­κα­λέ­σει γενι­κευ­μέ­νο πόλε­μο, μετέ­δω­σε το ισραη­λι­νό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Channel 12,…