Περιήγηση: Διεθνή

Διεθνή
Η Μόσχα ανακοίνωσε την καταστροφή ενός μεγάλου οπλοστασίου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας στη Μόσχα ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ρωσι­κοί πύραυ­λοι κατέ­στρε­ψαν ένα μεγά­λο οπλο­στά­σιο των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας στην…

Διεθνή
Ιραν: Το πλήρωμα των δύο τάνκερ δεν κρατείται αλλά βρίσκεται στα πλοία και είναι καλά στην υγεία του

Oι ιρα­νι­κές ναυ­τι­λια­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι το πλή­ρω­μα των δύο ελλη­νι­κών τάν­κερ που κατα­σχέ­θη­καν χθες, Παρα­σκευή, από τους Φρουρούς…

Διεθνή
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Προσπάθειες συμβιβασμού για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Με τα σχέ­δια ενερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης από την Ρωσία να συνε­χί­ζουν να προ­κα­λούν σοβα­ρές αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της λυκο­συμ­μα­χί­ας, πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις…

Διεθνή
Κατάληψη δύο ελληνόκτητων τάνκερ από τις ιρανικές Ένοπλες δυνάμεις — Αντίποινα;

Οι ιρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις κατέ­λα­βαν δύο δεξα­με­νό­πλοια υπό ελλη­νι­κή σημαία, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, πρό­κει­ται για ιρα­νι­κά αντίποινα,…