Περιήγηση: Οικονομία

Οικονομία
Στο 12,1% ο πληθωρισμός — Στα ύψη οι τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα — Επιτακτική ανάγκη για μέτρα ανακούφισης του λαού

Στο 12,1% δια­μορ­φώ­θη­κε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Ιού­νη σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο η ΕΣΛΤΑΤ, ένα­ντι 11,3%…

Διεθνή
Ίλον Μασκ: Θέλει να προχωρήσει σε απολύσεις γιατί έχει… «κακό προαίσθημα» για την οικονομία!

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πρό­σχη­μα ενός… «κακού προ­αι­σθή­μα­τος» για το μέλ­λον της οικο­νο­μί­ας, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Tesla Ίλον Μασκ προ­α­νήγ­γει­λε απολύσεις!…