Περιήγηση: Βιβλίο

Νέες Κυκλοφορίες
Κωνσταντίνος Θεοτόκης «Αγάπη παράνομη» — Νέα κυκλοφορία

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης Αγά­πη παρά­νο­μη Μια ιστο­ρία εγκλη­μα­τι­κού πάθους που κατα­πα­τά «τους θεό­γρα­φτους νόμους της ανθρω­πιάς και της θρησκείας»…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το βιβλίο της Μαρίας Παπαϊωαννίδου «Σκέψεις γυναικών» στην Αλεξάνδρεια

Με μεγά­λη συμ­μέ­το­χη κόσμου- κατά­με­στη ήταν η Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη Αλε­ξάν­δρειας-πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η παρου­σί­α­ση το πρώ­του βιβλί­ου της εκπαι­δευ­τι­κού Μαρί­ας Παπαϊ­ω­αν­νί­δου «Σκέ­ψεις…

Βιβλίο
«Τσε Γκεβάρα, Πρεσβευτής της Επανάστασης»: Επαφή με ξένους εκδοτικούς οίκους σε διεθνή έκθεση βιβλίου στην Ιταλία

Στη Μπο­λό­νια της Ιτα­λί­ας ταξί­δε­ψε το βιβλίο «Τσε Γκε­βά­ρα, Πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» του Νίκου Μότ­τα, από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως», με…