Περιήγηση: Βιβλίο

Βιβλίο
«Φωνές κοινωνικής αντίστασης στη λογοτεχνία της Νότιας Αμερικής», της Άννεκε Ιωαννάτου

Λίγα λόγια για το βιβλίο Στη νοτιο­α­με­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο υπάρ­χει μια ισχυ­ρή παρου­σία μυθι­στο­ρη­μά­των που ανά­γο­νται σε δικτα­το­ρι­κές και επα­να­στα­τι­κές καταστάσεις.…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Featured Video Play Icon
Σύγχρονη Εποχή: Παρουσίαση του βιβλίου του Φώντα Λάδη “Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης”

Δευ­τέ­ρα 27 Μάρ­τη 2023, στις 7 μ.μ., στο cafè-βιβλιο­πω­λείο της Σύγ­χρο­νης Επο­χής (Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3 Αθή­να) Θα μιλή­σουν: Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος…