Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» ο Θάνος Ανεστόπουλος

Έφυ­γε από τη ζωή ο Θάνος Ανε­στό­που­λος, τρα­γου­δι­στής, συν­θέ­της, ποι­η­τής και συνι­δρυ­τής της μπά­ντας «Διά­φα­να Κρί­να».  Λύγι­σε μετά από πολύ­μη­νη μάχη με τον καρκίνο.

Στις 5 Μάη του 2015 είχε ανα­κοι­νώ­σει ο ίδιος ότι πάσχει από μετα­στα­τι­κό καρ­κί­νο των οστών και είχε συγκλο­νί­σει τους χιλιά­δες φίλους του όταν έγρα­φε: «Είμαι σε μια δύσκο­λη μάχη, μα νιώ­θω δυνα­τός και μαχη­τής και ελπί­ζω να βγω νικη­τής από αυτήν».

Στον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό του Θάνου Ανε­στό­που­λου στο Facebook, τη θέση «Βιο­γρα­φι­κό» καλύ­πτει το εξής κείμενο:

ΚΑΘΕ ΤΙ

Κάθε ήχος
κάθε σάλεμα
κάθε βοή
κάθε θρόισμα
κάθε ανάσα
κάθε ρόμβος
κάθε άφα­τη ώρα
κάθε ρωγ­μή στη γη
κάθε βόγκηγμα
κάθε ψέλλισμα
κάθε ψίθυρος
κάθε στέ­γη ειρήνης
κάθε ορίζοντας
κάθε χυμός καρπού
κάθε ρίζα
κάθε αγκάλιασμα
κάθε δρα­σκε­λιά αίματος
κάθε ανάδυση
κάθε κατάδυση
κάθε θρυ­μα­τι­σμέ­νο γυαλί
κάθε κάμαρα
κάθε τιτίβισμα
κάθε λουλούδι
κάθε νέφος
κάθε κοι­νή πτυχή
κάθε απουσία
κάθε κερί
κάθε σάρ­κα καθαρή
κάθε δύση
κάθε ανατολή
κάθε φωτει­νό λειβάδι
κάθε μάγου­λο σαν μήλο
κάθε τι
απ’τα καθ’ημών
εσένα
εσέ­να ορί­ζει καθημερνά
εσέ­να το
κάθε τι
ορίζει

Κάθε τι
κάθε έρημος
κάθε οργή
κάθε αδύνατο
κάθε αγώνας
κάθε κρότος
κάθε μαστίγιο
κάθε ζάλη
κάθε πορεία
κάθε αχτίνα
κάθε μέθη
κάθε φυγή
κάθε σχήμα
κάθε φωνή
κάθε πέτρα
κάθε σπίθα
κάθε σιωπή
κάθε πόνος
κάθε χιόνι
κάθε κόκκαλο
κάθε δίχτυ
κάθε φιλί
κάθε τι
εσένα
εσέ
θυμίζει

Κάθε μπλε
κάθε κίτρινο
κάθε λευκό
κάθε χάρτινο
κάθε ασήμι
κάθε κρίνος
κάθε στήθος
κάθε όπερα
κάθε σπίτι
κάθε εσπέρα
κάθε σοφία
κάθε ύφασμα
κάθε άβυσσος
κάθε φραχτης
κάθε κορμί
κάθε γλώσσα
κάθε αμαρτία
κάθε φωτιά
κάθε φως
κάθε σύμπαν
κάθε άπειρο
κάθε πάντα
κάθε αιώνιο
κάθε ον
κάθε όλον
κάθε τι

Οι φίλοι του Θάνου εκτός από τα τρα­γού­δια θα τον θυμού­νται και για τα λόγια του με τα οποία τους προ­έ­τρε­πε: «Ζήστε την κάθε σας μέρα με αλή­θεια, έρω­τα, αγώ­να και δημιουρ­γία. Ζήστε την κάθε ημέ­ρα σας σαν να ήταν η τελευ­ταία σας. Για­τί συχνά στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας μεγε­θύ­νου­με μικρά προ­βλή­μα­τα παρα­με­ρί­ζο­ντας και ξεχνώ­ντας τι σπου­δαίο και μεγά­λο δώρο είναι η ζωή που μας δόθηκε».

Σχε­τι­κό θέμα:
«Άσε τον ήλιο να μπει απ’ τις ραγι­σμα­τιές…» (Στον Θάνο Ανεστόπουλο)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο