Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurobasket 2022: «4 στα 4» η Εθνική με ρεκόρ του Giannis επί της Ουκρανίας

Η Εθνι­κή Ελλά­δας άντε­ξε στη σκλη­ρή άμυ­να των Ουκρα­νών στο πρώ­το ημί­χρο­νο, που ήταν στα όρια του… ξύλου, οι διε­θνείς κρά­τη­σαν την ψυχραι­μία τους στα… αδι­καιο­λό­γη­τα σφυ­ρίγ­μα­τα των διαι­τη­τών και με τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο να το παίρ­νει προ­σω­πι­κά στην τρί­τη περί­ο­δο (15π. σε αυτό το διά­στη­μα), η «γαλα­νό­λευ­κη» θριάμ­βευ­σε στο ντέρ­μπι κορυφής.

Το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα επι­κρά­τη­σε με 99–79 της Ουκρα­νί­ας στο Μιλά­νο, για την 4η αγω­νι­στι­κή του Ευρω­μπά­σκετ 2022, έκα­νε το 4 στα 4 «κλει­δώ­νο­ντας» αήτ­τη­τη την πρώ­τη θέση του 3ου ομί­λου και υπο­χρε­ώ­νο­ντας την ομά­δα του Αϊνάρς Μπα­γκά­τσκιτς στην πρώ­τη ήττα της (3–1). Δια­δι­κα­στι­κού χαρα­κτή­ρα η τελευ­ταία αγω­νι­στι­κή υπο­χρέ­ω­σης της ομά­δας του Δημή­τρη Ιτού­δη στη φάση των ομί­λων της διορ­γά­νω­σης, απέ­να­ντι στην Εσθο­νία (8/9, 18:00), ενώ η Ουκρα­νία θα αντι­με­τω­πί­σει την Κρο­α­τία (8/9, 15:15).

Η Εθνι­κή έδε­σε την περι­φε­ρεια­κή άμυ­να της στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, οι Νικ Καλά­θης και Τάι­λερ Ντόρ­σεϊ βρή­καν ρυθ­μό από τα 6.75, με τον πρώ­το να δίνει παράλ­λη­λα ρεσι­τάλ δημιουρ­γί­ας, και με επι­μέ­ρους σκορ 32–11 στο τρί­το δεκά­λε­πτο η «γαλα­νό­λευ­κη» απλο­ποί­η­σε το έργο της…

Νέο career high σε πόντους με τη φανέ­λα της ΕΘνι­κής για τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο, που στα­μά­τη­σε στους 41, μαζεύ­ο­ντας παράλ­λη­λα 9 ριμπά­ουντ και μοι­ρά­ζο­ντας 2 ασίστ. Από 13 πόντους πρό­σθε­σαν οι Τάι­λερ Ντόρ­σεϊ και Νικ Καλά­θης (7ασ., 5ρ.).

Τα δεκά­λε­πτα: 23–20, 39–46, 71–57, 99–79

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο