Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιήματα έρωτα και νοσταλγίας, με τον χιλιανό ποιητή Χάιμε Σβαρτ (18/5)

POEMAS DE AMOR  Y  NOSTALGIA — ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ

του χιλια­νού ποι­η­τή Χάι­με Σβαρτ, κάτοι­κου Αθηνών

Τετάρ­τη 18 Μαϊ­ου, ώρα 20:30

Επι­πλέ­ον, κον­σέρ­το πιά­νου με τον Χοσέ Ριβέ­ρος που έρχε­ται ειδι­κά από τη Χιλή.

Μου­σι­κή και ποι­ή­μα­τα των Πάμπλο Νερού­δα, Νικο­λάς Γκι­γιέν, Βιο­λέ­τα Πάρα, Βίκτορ Χάρα και Χάι­με Σβαρτ.

Προ­σφέ­ρε­ται ποτό μετά την εκδήλωση.
Με τη συμ­με­το­χή της Πρε­σβεί­ας της Χιλής στην Ελλάδα.

Είσο­δος ελεύ­θε­ρη και δωρεάν

Δελ­φι­κό Ωδείο
Κοριν­θί­ας 6, Αμπελόκηποι
τηλ. 210 7719803

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο