Περιήγηση: άνοιγμα σχολείων

Κοινωνία
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Άνοιξαν τα σχολεία με πολλά προβλήματα — Μονόδρομος ο αγώνας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών

Με ελλεί­ψεις σε εκπαι­δευ­τι­κούς, κτι­ρια­κά προ­βλή­μα­τα σε αρκε­τές εκπαι­δευ­τι­κές μονά­δες, ανύ­παρ­κτα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα, πετσο­κομ­μέ­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση και με ένα θεσμι­κό πλαίσιο…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Ανοιχτά και ασφαλή σχολεία σημαίνει αραίωση μαθητών, προσλήψεις, δωρεάν τεστ για όλους

Με το ΔΣ της Ανώ­τα­της Συνο­μο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλά­δας (ΑΣΓΜΕ) συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας…