Περιήγηση: Αναστασία Μουτσάτσου

Πολιτισμός
Οι τραγουδιστές απέκτησαν το δικό τους σωματείο με πρόεδρο τη Νατάσσα Μποφίλιου

Έχο­ντας στο επί­κε­ντρο κρί­σι­μα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τον κλά­δο, το Πανελ­λή­νιο Σωμα­τείο Ελλή­νων Τρα­γου­δι­στών, ένα σωμα­τείο που συστά­θη­κε την περίοδο…

Μουσική
«Οι Μέλισσες αγριεύουν τις νύχτες στο Γυάλινο»: Α. Μουτσάτσου, Alex Sid, Δ. Γκοτσόπουλος και καλεσμένοι-έκπληξη

«Οι Μέλισ­σες αγριεύ­ουν τις νύχτες στο Γυά­λι­νο». Έτσι τιτλο­φο­ρεί­ται η μου­σι­κή παρά­στα­ση που ξεκί­νη­σε στο Γυά­λι­νο Μου­σι­κό Θέα­τρο στις 13…