Περιήγηση: Απαγόρευση διαδηλώσεων

Επικαιρότητα
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ στη Βουλή: Μην τολμήσετε να φέρετε ρύθμιση για περιορισμό των διαδηλώσεων!

Μην τολ­μή­σε­τε να φέρε­τε ρύθ­μι­ση στη Βου­λή για περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων, τόνι­σε προς την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρόσωπος…

Ανακοινώσεις
ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει τις προκλητικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της ΝΔ για περιορισμό-απαγόρευση διαδηλώσεων

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λο­ντας τις δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Στ. Πέτσα περί περιο­ρι­σμού και απα­γό­ρευ­σης των δια­δη­λώ­σε­ων. Συγκε­κρι­μέ­να, το…