Περιήγηση: Απεργία 18 Φλεβάρη 2020

Επικαιρότητα
Μαζική εργατική απάντηση από τη σημερινή απεργία — Κάλεσμα για κινητοποίηση στις 25 Φλεβάρη

«Τους δεκά­δες χιλιά­δες απερ­γούς σε όλη την Ελλά­δα που ξεπέ­ρα­σαν τις χθε­σι­νές και σημε­ρι­νές προ­βο­κά­τσιες της κυβέρ­νη­σης, την εργο­δο­τι­κή τρομοκρατία,…

Επικαιρότητα
18 Φλεβάρη Γενική Απεργία — στην Αθήνα ΟΛΟΙ 10.30πμ. στα Προπύλαια

Εργα­ζό­με­νες, εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, συντα­ξιού­χοι, ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, αγρό­τες, επι­στή­μο­νες, άνερ­γοι, Η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση δεν είναι κάποια “ποσο­στά ανα­πλή­ρω­σης”. Αφο­ρά την…