Περιήγηση: Ασθενοφόρο

Επικαιρότητα
Μαντούδι Εύβοιας: Άνδρας πέθανε περιμένοντας μάταια για ασθενοφόρο — Τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας σε καρότσα αγροτικού!

Ένας ακό­μη άνθρω­πος πλή­ρω­σε με τη ζωή του τις εγκλη­μα­τι­κές ελλεί­ψεις στην Υγεία, αυτή τη φορά στη Βόρεια Εύβοια. Πρόκειται…

Κοινωνία
Καταγγελία για καθυστέρηση του ΕΚΑΒ: Ξεψύχησε τουρίστρια στην Ουρανούπολη περιμένοντας ασθενοφόρο

Δεν έχουν τελειω­μό τα τρα­γι­κά περι­στα­τι­κά με τις εγκλη­μα­τι­κές ελλεί­ψεις στο ΕΚΑΒ. Μια γυναί­κα ξεψύ­χη­σε στην Ουρα­νού­πο­λη Χαλ­κι­δι­κής την Τετάρτη…

Προτεινόμενο
Παξοί: Ασθενής μεταφέρεται στην καρότσα φορτηγού επειδή το παλιό ασθενοφόρο ήταν (πάλι) χαλασμένο (ΦΩΤΟ)

Ντρο­πή, λύπη και οργή προ­κα­λεί η εικό­να μιας ασθε­νούς από τους Παξούς, η οποία λόγω βλά­βης στο ασθε­νο­φό­ρο, μετα­φέ­ρε­ται στο…

Κοινωνία
Γαλάτσι: Ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο που δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σπίτι της

Με δρα­μα­τι­κό τρό­πο ανα­δει­κνύ­ε­ται η έλλει­ψη σχε­δια­σμού και υπο­δο­μών πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας. Στους τρεις νεκρούς σε Εύβοια και Κρή­τη, ήρθαν να…