Περιήγηση: Βαγγέλης Σίμος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
«Έχει κοκκινίσει ήδη…»: Έκλεψε την παράσταση το ικαριώτικο τραγούδι για τις μεγάλες νίκες της «Λαϊκής Συσπείρωσης» (VIDEO)

«Έχει κοκ­κι­νί­σει ήδη, η Πάτρα με τον Πελε­τί­δη. Και χορεύ­ουν οι λωλοί, ούλοι στην Και­σα­ρια­νή.  Στην Πετρού­πο­λη μονί­μως θα ‘ναι…

Επικαιρότητα
Νίκη όλου του λαού η εκλογή κομμουνιστών δημάρχων: Σε Καισαριανή, Χαϊδάρι και Πετρούπολη βρέθηκε την Κυριακή το βράδυ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ _VIDEO+ΦΩΤΟ

Η Και­σα­ρια­νή, το Χαϊ­δά­ρι, η Πετρού­πο­λη δονή­θη­καν την Κυρια­κή το βρά­δυ από το σύν­θη­μα «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το…

Επικαιρότητα
Στο β’ γύρο για να περάσει ο δήμος στο λαό με κομμουνιστή δήμαρχο σε Καισαριανή, Νίκαια, Πετρούπολη και Χαϊδάρι

Σε Χαϊ­δά­ρι, Και­σα­ρια­νή, Πετρού­πο­λη και Νίκαια όλα δεί­χνουν πως η λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση με τους Μιχά­λη Σελέ­κο, Ηλία Στα­μού­λο, Βαγ­γέ­λη Σίμο…

Σκίτσα
Την Κυριακή εκλέγουμε ξανά τους αγωνιστές δημάρχους: Πελετίδη, Σϊμο. Λαρδά, Σελέκο, Σταμούλο

Σε πέντε δήμους (Ικα­ρία, Πάτρα, Χαϊ­δά­ρι, Πετρού­πο­λη, Και­σα­ρια­νή)  κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι αντι­με­τω­πί­ζουν υπη­ρέ­τες της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και εκπρο­σώ­πους επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Η…

Επικαιρότητα
ΛΑΣΥ Πετρούπολης: Απάντηση σε μια βρώμικη και συκοφαντική δημοσίευση σε βάρος του δημάρχου Πετρούπολης Β. Σίμου

Σε μια βρώ­μι­κη και συκο­φα­ντι­κή δημο­σί­ευ­ση σε βάρος του δημάρ­χου Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμου, εκλεγ­μέ­νου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και εκ…