Περιήγηση: Βαλτιμόρη

Κοινωνία
Απάνθρωπος καπιταλισμός: Πέταξαν ασθενή έξω απ’ το νοσοκομείο επειδή δεν είχε να πληρώσει για τη νοσηλεία του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα εξω­φρε­νι­κό περι­στα­τι­κό- ενδει­κτι­κό της απύθ­με­νης απαν­θρω­πιάς του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος- σημειώ­θη­κε πριν 2 μέρες στη Βαλ­τι­μό­ρη των ΗΠΑ. Σε σχε­τι­κό βίντεο…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

1673 Πέθα­νε ο γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Μπα­τίστ Ποκε­λέν, γνω­στό­τε­ρος ως Μολιέ­ρος. («Δον Ζουάν», «Ο κατά φαντα­σία ασθε­νής», «Ταρ­τού­φος», «Αρχο­ντο­χω­ριά­της»). 1817…