Περιήγηση: Βασίλης Βασιλικός

Επικαιρότητα
Βασίλης Βασιλικός: «Νιώθω αηδία και θλίψη όταν βλέπω το Ζ πάνω στα ρωσικά τανκ»

Εξορ­γι­σμέ­νος για την χρή­ση του γράμ­μα­τος «Ζ» ως συμ­βό­λου της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία δήλω­σε ο συγ­γρα­φέ­ας Βασί­λης Βασι­λι­κός μιλώντας…