Περιήγηση: Βεβήλωση μνημείου

Διεθνή
Γερμανία: Βανδάλισαν μνημείο τιμής για τους πεσόντες στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Άγνω­στοι πέτα­ξαν κόκ­κι­νη μπο­γιά βαν­δα­λί­ζο­ντας ένα σοβιε­τι­κό μνη­μείο στην γερ­μα­νι­κή πόλη Πότσ­δαμ, έξω από το Βερο­λί­νο, ένα μνη­μείο το οποίο…

Κοινωνία
Και νέα βεβήλωση μνημείου από φασιστοειδή — Σειρά είχε το μνημείο της Μάχης του ΕΛΑΣ στη Λαμπούσα

Τα φασι­στοει­δή, συστη­μα­τι­κά πλέ­ον βεβη­λώ­νουν μνη­μεία της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, των αγώ­νων του λαού και κάθε μνη­μείο που εκπέ­μπει μηνύ­μα­τα αγωνιστικότητας,…