Περιήγηση: Βηρυτός

Διεθνή
Βηρυτός: Συγκρούσεις διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας — Ένας αστυνομικός νεκρός — Προς πρόωρες εκλογές

Ένας αστυ­νο­μι­κός σκο­τώ­θη­κε στις συγκρού­σεις που ξέσπα­σαν μετα­ξύ δια­δη­λω­τών και των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας στο κέντρο της Βηρυ­τού το από­γευ­μα, έγινε…

Διεθνή
Βηρυτός: Εισβολή διαδηλωτών στο ΥΠΕΞ — Ακούστηκαν πυροβολισμοί στο σημείο των κινητοποιήσεων

Ένας Λιβα­νέ­ζος αστυ­νο­μι­κός σκο­τώ­θη­κε στις συγκρού­σεις που ξέσπα­σαν μετα­ξύ δια­δη­λω­τών και των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας στο κέντρο της Βηρυ­τού σήμε­ρα, έγινε…