Περιήγηση: Βραβείο Νόμπελ

Επιστήμη
Τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας 2018 για τη δουλειά τους πάνω σε βασισμένα σε αντισώματα φάρμακα και σε απορρυπαντικά

Δύο Αμε­ρι­κα­νοί και ένας Βρε­τα­νός τιμή­θη­καν σήμε­ρα με το βρα­βείο Νόμπελ Χημεί­ας 2018 επει­δή τιθάσ­σευ­σαν τη δύνα­μη της εξέ­λι­ξης για…