Περιήγηση: Βρετανικό Mουσείο

Πολιτισμός
“Περίπου 2.000” αντικείμενα έχουν κλαπεί από το Βρετανικό Μουσείο — Έντονες αντιδράσεις μετά τις παραιτήσεις

Περί­που 2.000 αντι­κεί­με­να, ανά­με­σά τους χρυ­σά κοσμή­μα­τα και πολύ­τι­μοι λίθοι, εκλά­πη­σαν από το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο στη διάρ­κεια ετών, όμως οι…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αντιπαράθεση για την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα

«Η αντι­πα­ρά­θε­ση για την υπό­θε­ση των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να αγγί­ζει τα όρια της μικρο­πο­λι­τι­κής υπο­κρι­σί­ας, καθώς μέχρι σήμε­ρα καμία ουσιαστική…