Περιήγηση: Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Ποίηση
Ο Λ. Αραγκόν και το κόμμα του/ Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η στά­ση των κομ­μου­νι­στών (όχι μόνο των εργα­ζο­μέ­νων και τω ν συνατ­ξιού­χων, συντα­ξιού­χων αλλά και δια­πρε­πών δια­νο­ου­μέ­νων) απέναντι…