Περιήγηση: Γερμανοτσολιάδες

Ιστορία
30 Νοεμβρίου 1943: Η μέρα που τα αποβράσματα της ελληνικής κοινωνίας, τα «τάγματα αλητείας και ντροπής» έκαναν την πρώτη τους «μαχητική» εμφάνιση στην Αθήνα

Η σημε­ρι­νή χρο­νο­λο­γία — 30 του Νοέμ­βρη — είναι η μέρα που τα απο­βρά­σμα­τα της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, που τους φόρεσαν…

Ιστορία
Ο ταγματασφαλίτης διοικητής Πλυτζανόπουλος περιγράφει τη μάχη της Καλλιθέας (23–24 Ιούλη 1944)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις 23 Ιού­λη του 1944 μηχα­νο­κί­νη­τα του ταγ­μα­τα­σφα­λί­τη Μπου­ρα­ντά με ισχυ­ρές δυνά­μεις Γερ­μα­νών και διοί­κη­ση χιτλε­ρι­κών αξιωματικών,…