Περιήγηση: Γιάννης Παπαοικονόμου

Λογοτεχνία
Γ. Παπαοικονόμου: Με αφορμή τη βράβευση της «Μάντρας» του Ανδρέα Ονουφρίου με το βραβείο πεζογραφίας «Μάρκος Αυγέρης»

Με πόση ευχα­ρί­στη­ση και ζωο­γό­να έκπλη­ξη διά­βα­σα, στα πλαί­σια του δια­γω­νι­σµού “Μάρ­κος  Αυγέ­ρης”, το µυθι­στό­ρη­µα του κύπριου πεζο­γρά­φου Ανδρέα Ονούφριου.…