Περιήγηση: Γιώργος Πομάσκι

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταγγέλει «φωτογραφική» τροπολογία Αυγενάκη που πετάει έξω από το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ τον Γ. Πομάσκι

Την άμε­ση από­συρ­ση της Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης του υφυ­πουρ­γού Αθλη­τι­σμού Λ. Αυγε­νά­κη, που προ­κα­λεί μεί­ζον θέμα στην εκλο­γή εκπρο­σώ­πων των προπονητών…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τεντόγλου — Πομάσκι: Με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοιο ήθος θα αποκτήσεις…

Τεντό­γλου — Πομά­σκι είναι ένα ξεχω­ρι­στό δίδυ­μο στο χώρο του αθλη­τι­σμού. Δια­κρί­νο­νται όχι μόνο για τις παγκο­σμί­ου επι­πέ­δου επι­τυ­χί­ες αλλά…