Περιήγηση: Γιώργος Πομάσκι

Αθλητικά
Παγκόσμιος σεβασμός για Τεντόγλου: «Απόλυτος εκτελεστής των πρωταθλημάτων» και «άρχοντας του τελευταίου άλματος»

Με δύο φρά­σεις απο­θέ­ω­σαν η Παγκό­σμια και Ευρω­παϊ­κή Ομο­σπον­δία Στί­βου τον Μίλ­το Τεντό­γλου, μετά το συναρ­πα­στι­κό φινά­λε στον τελι­κό του…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γιώργος Πομάσκι: Ψήφος στο ΚΚΕ για «να τους δώσουμε τα παπούτσια στο χέρι»! (VIDEO)

Στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στο Χαλάν­δρι, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, παρου­σιά­στη­καν οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος στον Βόρειο…

Ατέχνως
Υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ από τον χώρο του Αθλητισμού

–Γιώρ­γος Πομά­σκι, ομο­σπον­δια­κός προ­πο­νη­τής στί­βου, στον Βόρειο Τομέα Αθη­νών. –Νίκος Παπα­δό­που­λος, ποδο­σφαι­ρι­στής, τερ­μα­το­φύ­λα­κας του Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, στην Ηλεία. –Βασί­λης Νικάκης,…