Περιήγηση: Δήμοι

Πολιτική
Επιβεβαιώνεται η στάση του ΚΚΕ από την απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό συμβούλιο

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας σχε­τι­κά με την…

Επικαιρότητα
Προκλητικός ο Βορίδης: Απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ για την έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων (VIDEO)

Με κυνι­κό τρό­πο ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Μ. Βορί­δης, απέρ­ρι­ψε την τρο­πο­λο­γία της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, η οποία προ­έ­βλε­πε την…