Περιήγηση: Δήμος Καισαριανής

Κοινωνία
Δημοτική αρχή Καισαριανής: Κατηγορεί το υπόλοιπο δημοτικό συμβούλιο γιατί δεν δέχεται να παραχωρήσει εκτάσεις του Σκοπευτηρίου χωρίς όρους και σχέδιο παρεμβάσεων!

Το άσπρο – μαύ­ρο επι­χει­ρεί να κάνει για άλλη μια φορά η δημο­τι­κή αρχή του κ Βοσκό­που­λου με ανα­κοί­νω­ση της,…

Επικαιρότητα
Τα προβλήματα στις δομές παιδείας του Δήμου Καισαριανής παραμένουν και οξύνονται

Έχου­με επα­νει­λημ­μέ­να –στα πλαί­σια της ενη­μέ­ρω­σης για τον ευαί­σθη­το και τσα­λα­κω­μέ­νο-απο­διαρ­θρω­μέ­νο από το αστι­κό κρά­τος και τους δια­χει­ρι­στές τους τομέα…

Επικαιρότητα
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Λα.Σ για τη στάση της δημοτικής αρχής Καισαριανής στους εργαζόμενους του δήμου

Λίγες μόνο μέρες μετά την ανα­κοί­νω­ση του σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου Και­σα­ρια­νής για τις αθλιό­τη­τες του δημάρ­χου Βοσκό­που­λου και με…

Επικαιρότητα
Συνέντευξη Ηλία Σταμέλου (Λ.Σ. Καισαριανής): ξοφλάει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ο κ. Βοσκόπουλος…

Την πρώ­τη του δημό­σια τοπο­θέτηση έξι περί­που μήνες μετά την ανά­λη­ψη της διοί­κησης του Δήμου Και­σα­ρια­νής από το Χρή­στο Βοσκόπουλο,…

Κοινωνία
Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, τη συλλογική οργάνωση και τους αγώνες των εργαζομένων

Καθη­με­ρι­νά πλέ­ον ο «πολυ­συλ­λε­κτι­κός» (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ & CIA) δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Χρή­στος Βοσκό­που­λος επι­δί­δε­ται σε πρά­ξεις αυταρ­χι­κής — τρα­μπού­κι­κης συμπε­ρι­φο­ράς, φέρ­νο­ντας νέα…

Επικαιρότητα
ΛαΙκή Συσπείρωση Καισαριανής: Ενημερωτικό Δελτίο για την 1η συνεδρίαση ΔΣ

Την Κυρια­κή 1 Σεπτεμ­βρί­ου 2019 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώ­τη συνε­δρί­α­ση του νέου δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Δήμου Και­σα­ρια­νής. Σε αυτήν εκλέ­χτη­κε το…