Περιήγηση: Δήμος Πετρούπολης

Επικαιρότητα
76 Χρόνια Νάκμπα:  Καισαριανή-Πάτρα-Χαϊδάρι-Πετρούπολη-Τύρναβος-Νικαριά …30 δήμοι ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία

Με μπρο­στά­ρη­δες _αναμενόμενο τους κομ­μου­νι­στές δημάρ­χους ενώ­νο­νται οι φωνές εκεί­νων που απαι­τούν να δικαιω­θεί ο Παλαι­στι­νια­κός λαός για να μπορέσει…

Επικαιρότητα
Η Πετρούπολη χρειάζεταιαγωνιστές και όχι υλοποιητές της αντιλαϊκής πολιτικής — Ψήφο στον Βαγγέλη Σίμο

Σε κλί­μα μαχη­τι­κό­τη­τας, αισιο­δο­ξί­ας και αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής η πολύ μαζι­κή κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση της «Λαϊ­κής…

Επικαιρότητα
ΛΑΣΥ Πετρούπολης: Απάντηση σε μια βρώμικη και συκοφαντική δημοσίευση σε βάρος του δημάρχου Πετρούπολης Β. Σίμου

Σε μια βρώ­μι­κη και συκο­φα­ντι­κή δημο­σί­ευ­ση σε βάρος του δημάρ­χου Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμου, εκλεγ­μέ­νου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και εκ…

Επικαιρότητα
Βαγγέλης Σίμος: Απλώνουμε το χέρι σε όλους για να συνεχίσει η Πετρούπολη να είναι η πόλη του λαού και της νεολαίας

Σε επι­στο­λή ενό­ψει του δεύ­τε­ρου γύρου των δημο­τι­κών εκλο­γών στην Πετρού­πο­λη ο Βαγ­γέ­λης Σίμος υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…

Συνεντεύξεις
Κύριε Σίμο, καλείτε τον κόσμο να κάνει τη διαφορά — Πώς θα γίνει αυτή η διαφορά με εσάς δήμαρχο (Συνέντευξη με τον δήμαρχο Πετρούπολης)

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Μιλή­σα­με με τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμο, για τα προ­βλή­μα­τα των πολι­τών, το έργο της δημοτικής…