Περιήγηση: Δανία

Επικαιρότητα
Κοπεγχάγη: Αρκετοί νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε εμπορικό κέντρο — Συνελήφθη 22χρονος Δανός ως ύποπτος

Πολ­λοί άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και τραυ­μα­τί­στη­καν σήμε­ρα το από­γευ­μα στην Κοπεγ­χά­γη, σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα εμπο­ρι­κά κέντρα της Δανί­ας, σύμφωνα…

Αθλητικά
Σταθερή η κατάσταση του Ερικσεν — «Πέθανε και επανήλθε» δηλώνει καθηγητής καρδιολογίας 

Στα­θε­ρή χαρα­κτη­ρί­ζε­ται η κατά­στα­ση της υγεί­ας του Κρί­στιαν Ερικ­σεν. Ο 29χρονος Δανός μεσο­ε­πι­θε­τι­κός, εξα­κο­λου­θεί να νοση­λεύ­ε­ται σε νοσο­κο­μείο της Κοπεγχάγης…