Περιήγηση: Δημήτρης Καλογιάννης

Επικαιρότητα
Δήμητρα της Λέσβου: Ταυτοποιήθηκε η σορός — Εγείρει ερωτήματα η στάση των αρμόδιων Αρχών

Πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά εγεί­ρο­νται γύρω από τον θάνα­το της «Δήμη­τρας της Λέσβου» (Δημή­τρη Καλο­γιάν­νη). Χθες, Δευ­τέ­ρα, η Τρο­χαία ανα­κοί­νω­σε στη δικηγόρο…