Περιήγηση: Δημοκρατία

Θέατρο
«Θέατρο και Δημοκρατία»: Μία ενδιαφέρουσα θεωρητική παρέμβαση του Βασίλη Ρώτα στα 1977

Λίγους μήνες πριν από τον θάνα­το του στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» στις 6/3/1977 δημο­σιεύ­τη­καν εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα από εισή­γη­ση του Βασί­λη Ρώτα σε σεμι­νά­ριο του Κέντρου Μαρ­ξι­στι­κών Ερευ­νών (ΚΜΕ) στις 28/2/1977 με τίτλο «Θέα­τρο και Δημοκρατία»