Περιήγηση: Δημοσιογραφική Συνεργασία

Κοινωνία
Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Το ψηφοδέλτιο και την εκλογική διακήρυξη παρουσίασε η «Δημοσιογραφική Συνεργασία»

Στην τελι­κή ευθεία για τις εκλο­γές της ΕΣΗΕΑ (27 — 31 Γενά­ρη), ο συν­δυα­σμός της «Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας» παρου­σί­α­σε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το το…