Περιήγηση: Δημοσιογραφική Συνεργασία

Επικαιρότητα
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΗΕΑ: Ψήφο στη “Δημοσιογραφική Συνεργασία” κόντρα στις δυνάμεις της συναίνεσης και της συνδιαλλαγής με εργοδοσία — κυβερνήσεις

Στις 6, 7, 8 και 9 Φλε­βά­ρη πραγ­μα­το­ποιού­νται οι αρχαι­ρε­σί­ες της ΕΣΗΕΑ για την ανά­δει­ξη του νέου ΔΣ, με την «Δημο­σιο­γρα­φι­κή…

Κοινωνία
Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Το ψηφοδέλτιο και την εκλογική διακήρυξη παρουσίασε η «Δημοσιογραφική Συνεργασία»

Στην τελι­κή ευθεία για τις εκλο­γές της ΕΣΗΕΑ (27 — 31 Γενά­ρη), ο συν­δυα­σμός της «Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας» παρου­σί­α­σε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το το…