Περιήγηση: Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Επικαιρότητα
Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα μεταξύ των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου — Αρνητικός ο Ιερώνυμος

Ένα επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα υπήρ­ξε μετα­ξύ των μελών της Διαρ­κούς Ιεράς Συνό­δου που συνήλ­θε για τον μήνα Νοέμ­βριο, στις 4–5‑6/11, σύμφωνα…