Περιήγηση: Διασωληνώσεις

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Και σήμερα τριψήφιος ο αριθμός των θανάτων — Σταθερά υψηλά εισαγωγές και διασωληνώσεις

Σε 22.889 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργανισμό…