Περιήγηση: Διασωληνώσεις

Διεθνή
Ιταλία: Αντιεμβολιαστής έδεσε με αιμοστατικό λάστιχο το χέρι του «για να μην μπει στο σώμα του το εμβόλιο»

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο στην Ιτα­λία κατα­γρά­φη­καν 141.262 κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού και 111 άνθρω­ποι έχα­σαν την ζωή τους. Συνο­λι­κά, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 1.084.295 διαγνωστικά…

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Σε ύψη που τρομάζουν για μια ακόμα ημέρα ο αριθμός των κρουσμάτων

Η υπερ-μετα­δο­τι­κή μετάλ­λα­ξη Όμι­κρον καλ­πά­ζει και  αυξά­νει εκθε­τι­κά τις λοι­μώ­ξεις. Για ακό­μη μία ημέ­ρα ο αριθ­μός των κρου­σμά­των εκτο­ξεύ­τη­κε σε…

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Για πρώτη φορά πενταψήφιος αριθμός κρουσμάτων!!! — Κοντά 10.000 στην Αττική

Νέο αρνη­τι­κό ρεκόρ με εκτό­ξευ­ση κρου­σμά­των ‑για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη ημέ­ρα- ανα­κοί­νω­σε ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ), με τον αριθμό…