Περιήγηση: Εκλογές 25 Ιουνίου 2023

Πολιτική
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΔ: Επιτάχυνση μέτρων ενίσχυσης των κερδών των ομίλων με το λαό στη γωνία

Η επι­τά­χυν­ση των πολι­τι­κών νέας ενί­σχυ­σης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των κερ­δών τους ήταν κεντρι­κό στοι­χείο των τελε­τών παράδοσης –…

Επικαιρότητα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ

Η «γυναι­κεία εκπρο­σώ­πη­ση» στη νέα αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση Στις γυναί­κες — μέλη του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου εστί­α­σε για άλλη μια φορά ο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δημ. Κουτσούμπας: Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι συγκυριακή! Συνεχίζουμε αποφασιστικά γιατί ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Με το σύν­θη­μα «Ισχυ­ρό ΚΚΕ, αντε­πί­θε­ση λαέ» να ακού­γε­ται δυνα­τά στην έδρα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής, στον Περισ­σό, ο Γενι­κός Γραμματέας…