Περιήγηση: Ελεγχόμενη στάθμευση

Κοινωνία
Καμαρώνει ο Μπουτάρης για τις χιλιάδες κλήσεις που πλήρωσαν κάτοικοι και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης

Σε απο­λο­γι­σμό του νέου συστή­μα­τος ελεγ­χό­με­νης στάθ­μευ­σης, για το πρώ­το τρί­μη­νο του 2018, προ­χώ­ρη­σε η διοί­κη­ση του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης και ο…