Περιήγηση: εξίσωση ναζισμού - κομμουνισμού

Κοινωνία
Εμετικός αντικομμουνισμός από τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου

Την εμε­τι­κή αντι­κομ­μου­νι­στι­κή δήλω­ση του γραμ­μα­τέα της ΠΑΣΠ Παντεί­ου, Στρά­του Καλο­γε­ρό­που­λου, ο οποί­ος στη συνε­δρί­α­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Φοιτητικού…

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το πρό­σφα­το ανι­στό­ρη­το και χυδαίο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου που επι­χει­ρεί να ξανα­γρά­ψει την Ιστο­ρία εξι­σώ­νο­ντας τον…

Επικαιρότητα
ΚΚ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (PCTE) 🚩Ανοιχτή επιστολή — κόλαφος για τον ρόλο του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην έγκριση του αντικομμουνιστικού ψηφίσματος

Υπο­γρά­φε­ται από τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του PCTE, Αστορ Γκαρ­σία, και απευ­θύ­νε­ται στον γγ του PSOE, Πέδρο Σάν­τσεθ-Πέρεθ Καστε­χόν Ο Αστορ…