Περιήγηση: Επιστολική ψήφος

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024: Χρήσιμες οδηγίες για τους ετεροδημότες και την επιστολική ψήφο

Ακο­λου­θούν χρή­σι­μες οδη­γί­ες για τις ευρω­ε­κλο­γές του 2024. Για τους ετε­ρο­δη­μό­τες Οι ευρω­ε­κλο­γές θα γίνουν με τους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους της…

Πολιτική
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των εκλογέων του εξωτερικού και τις ευθύνες της κυβέρνησης

Σε ανα­κοί­νω­σή του, για τη διαρ­ροή προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των εκλο­γέ­ων του εξω­τε­ρι­κού και τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης, το Γρα­φείο Τύπου…

Πολιτική
Ερώτηση του ΚΚΕ για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού

Εάν προ­τί­θε­ται να ανα­λά­βει τις προ­φα­νείς ‑του­λά­χι­στον πολι­τι­κές- ευθύ­νες που υπάρ­χουν για τη μη δια­σφά­λι­ση των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των εκλογέων,…

Πολιτική
Έβαλαν «χέρι» στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκλογέων του εξωτερικού! — Διάτρητη η επιστολική ψήφος

Τις ηλε­κτρο­νι­κές διευ­θύν­σεις από­δη­μων Ελλή­νων ανά την υφή­λιο έβα­λε στο χέρι η ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ Αννα Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, προ­κει­μέ­νου να…