Περιήγηση: Ευθανασία

Κοινωνία
Τώρα που γυρίζει…

Μια ακό­μα «προ­ο­δευ­τι­κή» πρό­τα­ση διεύ­ρυν­σης των «ατο­μι­κών δικαιω­μά­των» δια­τύ­πω­σε με ανάρ­τη­σή του το στέ­λε­χος του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Ζαχα­ριά­δης, στο πλαίσιο…

Διεθνή
Ολλανδία: Νομοσχέδιο για να χορηγείται «χάπι αυτοκτονίας» στους ηλικιωμένους που θέλουν να πεθάνουν

Θυμά­στε εκεί­νο το «οι άνθρω­ποι δεν πεθαί­νουν κιό­λας, ζουν πολ­λά χρό­νια μετά την συντα­ξιο­δό­τη­ση τους» που είχε ανε­ρυ­θρί­α­στα εκστο­μί­σει πριν…