Περιήγηση: Εφετείο

Κοινωνία
Mε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Εφετείο απάντησαν στην επαίσχυντη εισαγγελική πρόταση για τον Μίχο (VIDEO — ΦΩΤΟ)

https://youtu.be/QRkUMQ5OkPo Με μαζι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το Εφε­τείο (Λου­κά­ρε­ως), όπου συνε­χί­ζε­ται η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης της σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης του…

Επικαιρότητα
Η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε την αναγγελθείσα συγκέντρωση οπαδών του Λαγού στο Εφετείο

H ΕΛ.ΑΣ.  απα­γό­ρευ­σε την αναγ­γελ­θεί­σα συγκέ­ντρω­ση συμπα­ρά­στα­σης στους κατα­δι­κα­σθέ­ντες της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή. Η αστυ­νο­μία επι­κα­λεί­ται το άρθρο 11…

Κοινωνία
Ανακοινώθηκε η ποινή του Εφετείου για τον δολοφόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Επαμεινώνδα Κορκονέα

Ομό­φω­να ένο­χο έκρι­νε τον Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο Λαμί­ας για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση, με άμε­σο δόλο. Ως εκ…

Επικαιρότητα
Προκλητική απόφαση του Εφετείου Θεσ/νίκης στην αγωγή χρυσαυγιτών κατά του ευρωβουλευτή Σ. Ζαριανόπουλου — Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την από­φα­ση του Εφε­τεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης στην αγω­γή χρυ­σαυ­γι­τών βου­λευ­τών κατά του του ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ Σωτή­ρη Ζαρια­νό­που­λου, το  Γραφείο…