Περιήγηση: Θάνος Τζήμερος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χυδαία επίθεση Τζήμερου στον Δ. Κουτσούμπα — Ο φασιστικός βόθρος δεν έχει πάτο

Κάθε φορά λέμε ότι «έπια­σε πάτο» το βρω­με­ρό και σιχα­μέ­νο υπο­κεί­με­νο ονό­μα­τι Τζή­με­ρος. Και κάθε φορά απο­δει­κνύ­ει ότι ο φασι­στι­κός και ρατσιστικός…

Προτεινόμενο
Την ώρα που τα νοσοκομεία καταρρέουν, ο Αδ. Γεωργιάδης ειρωνεύεται τον αγώνα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές!

Αντί να απο­λο­γη­θεί ο ίδιος και η κυβέρ­νη­σή του για την εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, που έχει οδη­γή­σει εν έτη…

Πολιτική
Πολιτικά χαϊδολογήματα σε κοινή θέα, παράταξη Πατούλη, Τζήμερος και εγκληματίες χρυσαυγίτες

Σε πολι­τι­κά χαϊ­δο­λο­γή­μα­τα επι­δό­θη­καν σήμε­ρα το από­γευ­μα σε κοι­νή θέα, κατά τη διάρ­κεια του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου, η διοί­κη­ση της Περιφέρειας…

Επικαιρότητα
Το γνωστό φασιστοειδές Τζήμερος «ξέρασε» πάλι τον άθλιο αντικομμουνιστικό εμετό στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Τον συνη­θι­σμέ­νο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό εμε­τό του ξέρα­σε και πάλι πριν από λίγο, κατά τη διάρ­κεια του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου που συνε­δριά­ζει αυτή…