Περιήγηση: Θάνος Τζήμερος

Πολιτική
Δήμος Θεσσαλονίκης: Σουλατσαρίσματα μεταξύ υποψηφίων — Αδιάψευστος μάρτυρας των ουσιαστικών ταυτίσεών τους

Οχτώ συν­δυα­σμοί διεκ­δι­κούν τη διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις εκλο­γές του Οκτώ­βρη, εκτός από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Οκτώ δια­φο­ρε­τι­κά πρόσωπα,…

Πολιτική
Θα μείνουν με την όρεξη

Το τερ­μά­τι­σαν οι γνω­στοί αντι­κομ­μου­νι­στές, οι ακρο­δε­ξιοί Τζή­με­ρος και Κρα­νι­διώ­της, κατα­θέ­το­ντας στον Αρειο Πάγο προ­σφυ­γή κατά της συμ­με­το­χής του ΚΚΕ…

Απόψεις
Τζημερισμός

Γρά­φει ο Σωτή­ρης Ζιώ­μας // Τζη­με­ρι­σμός (ο) < (ανθρω­πω­νύ­μιο) Τζή­με­ρος + ‑ισμός: 1. (πολι­τι­κή) η αθε­ρά­πευ­τη ροπή του φιλε­λεύ­θε­ρου αστού…

Επικαιρότητα
Ακροδεξιός εμφύλιος: Τζήμερος-Φαήλος διέγραψαν τον Μπογδάνο με βαριές κατηγορίες

Λίγοι μήνες πέρα­σαν από την ανα­κοί­νω­ση της εκλο­γι­κής συνερ­γα­σί­ας «Εθνι­κή Δημιουρ­γία» από τους Μπο­γδά­νο, Τζή­με­ρο, Κρα­νι­διώ­τη και ήδη το ακροδεξιό…